Sct Peders Gade 4, 6760 Ribe

Bevaringsværdig ejendom med byggemuligheder

På tærskelen til Nationalpark Vadehavet og få hundrede m fra Domkirken med stiforbindelse til Hovedengen og Skibbroen sælges ældre ruin, hvor Oluf Ring boede, da han skrev "I østen stiger solen op".
Ny lokalplan 40-010-0008 for området er vedtaget i december 2019.
Denne ejendom ønskes bevaret og istandsat, men der kan evt. også forsøges aopnået tilladelse til nedrivning og opførelse af ca 350 kvm nybyggeri svarende til 3-4 gode boliger i 1½ plan som en del af det store konkurrenceområde, for hvilket der blev afholdt arkitektkonkurrence udskrevet af RealDania-fonden, Esbjerg kommune og Ribe Jern Ejendomme A/S i 2017 og hvorpå Esbjerg kommune har vedtaget endelig lokalplan 40-010-0008 i slutningen af 2019. Se nærmere herom i lokalplanen, der kan downloades på Esbjerg kommunes hjemmeside eller rekvireres fra vort kontor.
Flere af ejendommene/byggefelterne i området er solgt, bl a til LIDL (nordøst-hjørnet), almen boligforening 110 enheder (nordvest-hjørnet) samt hovedbygningen i Saltgade 11 og dette er det mest bynære af alle arealer og derfor yderst attraktivt.