Storegade 82, 6100 Haderslev

Fredet bolig/erhverv eller ren beboelsesejendom 592 m2 incl 159 m2 kælder samt 15 p-pladser i Haderslev centrum sælges

Fredet bygning i h t bygningsfredningslovens 7 a (kun udvendig fredning af facader samt indvendig trappemv) 602 m2 etageareal incl 159 m2 kælder, ejendommen kan anvendes både til bolig og erhverv eller kombination heraf, 1. og 2. sal har senest været anvendt som bolig,
Hele ejendommen er til købers disposition, dog er enkelte p-pladser i gården lejet ud pt.
Indretning stuen : Entrè, nyere køkken, nyere toilet, 4 gode kontorer, tæppefliser og nedstroppede lofter med lys samt kabelbakker overalt. Meget flot istandsat for få år siden til Alm. Brand Forsikring.
Kælder består af forrum, stort teknikrum (var tidligere benyttet som kantine) og 2-3 store gode arkivrum, det ene med flot gammel bageovn.
1. og 2. sal udlejet til beboelse, består på 1. sal af bad m/bruser og 3-4 gode værelser, mens 2. sal har 2 gode værelser og stor stue med synlige bjælker.
2. sal var tidligere anvendt af Grevinde Alexandra i forbindelse med hendes arbejde som protektor for Red Barnet.
Ejendommen har stort set nye installationer overalt, fjernvarme, enkeltlagsruder med forsatsruder (bygningen er fredet, derfor 0 ejendomsskat og fradrag for vedligehold).
Fremstår udvendig meget flot med 2 granittrapper til de flotte for- og bagdøre, flagstang, nyere cykel- og affaldsrum i træ/egl fra 1990 på ca 15 m2 og 15 p-pladser.
Ejendommen er en meget harmonisk facadebygning , hvidpudset med tegltag. Var oprindelig en del af en større købmandsgård, hvor bagbygningerne er nedrevet, men der er iflg lokalplan 10.60-2 mulighed for at bygge yderligere op til 103,7 m2 i 7 m`s dybde svarende til 2 mindre lejligheder. Værdi af byggeret vel ca 2.000 pr m2 = godt 200.000. Måske kan der forhandles om yderligere byggeret med henvisning til de mange m2, der er revet ned, men det vil så nok kræve ændring af lokalplanen.
Ejendommen har tidligere været 1-fam bolig (lægebolig) og vil nok kunne bringes tilbage til boligformål igen.
Vi anser flg. lejepotentiale for at være realistisk efter ombygning for ca 500.000 til 100% boligformål :

Kælder : 159 m2 à 200 31.800
Stue : 159 m2 à 995 158.205 (1 eller 2 lejligheder)
1. sal : 159 m2 à 650 103.350
2. sal : 115 m2 à 650 74..750
15 p-pladser 350 md/4200 pa 63.000

Potentiale i alt 431.105 efter mindre ombygning af stuen og efter genudlejning

P-plads-lejemål vil normalt kunne opsiges af køber.