Stationspladsen 5, 6800 Varde

Varde Posthus sælges

Vardes nye posthus fra 1979 opført i moccabrune teglsten med betongesimser og tag af røde vingetegl på sidefløjene og tagpap m/hældning (built up) på den midterste del KAN NU KØBES som sale & lease back-ejendom med AAA+ lejer PostNord Ejendomme som uopsigelig lejer i garanteret minimumsperiode på 5 år med NPI-regulering af lejen samt stigning i skatter, afgifter og forsikringer og med en startleje på 947.600 (500/m2 stue, 400/m2 1. sal, 200/m2 kælder og 3.000 pa pr p-plads/40 stk), kvartalsvis lejebetlaling forud, 0 depositum, overtages og afleveres "as is"..

Komplekset har hoved-/publikumsindgang i østgavlen ind mod banegården og vareindlevering via 5 el-betjente alu-hejseporte fra ejendommens vare- og parkeringsgård i vestgavlen og er opbygget som et 2-etagers hus med built up tag placeret som en kerne midt mellem 4 mindre sidefløje, der er indbyrdes forbundet 2 og 2 og som har ensidig taghældning og tag belagt med rødbrune vingetegl. Der er kælder under en del af bygningen, der er forsynet med elevator til 12 personer/1.000 kg.

Bygningen opvarmes ved fjernvarme, der er etableret kabelbakker og dele af bygningen har mekanisk ventilation/luftudskiftning, ligesom der i et vist omfang forefindes rumbelysning.

Gode udvidelsesmuligheder, idet ny kommuneplan giver mulighed for op til 90% udnyttelse eller op til 2.958,30 m2 etageareal excl kælder i byggeri i op til 4 etager.

Ejendommens stue-etage og 1. sal udgør i dag 2 selvstændige brandceller, hvilket muliggør udlejning til firmaer uafhængige af hinanden.

Indretning : Se tegninger

Stueetage 1.162 m2
1. sal 344 m2
Kælder 545 m2

Parkeringspladser : I dag ca 40, kan nok øges til ca 60, herudover brugsret til 10 korttids-kundeparkeringspladser i h t byggetilladelsen på naboareal tilhørende DSB

Nuværende ejer PostNord Ejendomme A-S er indstillet på at sælge ejendommen og indgå lease-back lejekontrakt uopsigelig for lejer i 5 år og for udlejer i 10 år og med ret til hel eller delvis fremleje.

Udlejningsvilkår "as is" sker samtidig på flg. markedsrelevante vilkår :

Kælder : 545 m2 à 200 109.000
Stue : 1.162 m2 à 500 581.000
1. sal : 344 m2 à 400 137.600
40 p-pladser 250/md 120.000

Samlet startleje "as is" 947.600

Lejer påtager sig enhver form for udvendig renhold, herunder snerydning, udv belysningog viceværtopgaven.

Driftsudgifter :

Ejendomsskat 7.491
Rottebekæmpelse 385
Forsikring ansl 12/m2 24.612
Udv vedligehold 25/m2 37.650 (alene arealer over jord 1.505 m2)
Administration ansl 10.000 80.138 (53,21/m2 over jord pa)

Nettoleje 867.462

Nettoinvestering :

Købesum 7.995.000
Advokat ansl 10.000
Tinglysningsafgift 69.000

Ialt excl evt ombygning/særindretning 8.074.000
- forudbetalt leje 3 mdr 236.900

Købers nettoinvestering efter udlejn. 7.837.100

Beregnet startafkast før skat 11,07% p a