Skovgårdvej 8, Hammelev, 6500 Vojens

15.343 m2 stor erhvervsgrund tæt på motorvejen v/Haderslev

Regulær erhvervsgrund 15.343 m2 m/stor facade, gode tilkørselsforhold.
Området er udlagt til erhvervs- og industriformål og der må i området alene opføres bebyggelse til industri-, værksteds-, lager-, service-, vognmands- og engrosvirksomhed - øvrig anvendelse vil kræve særskilt ansøgning og godkendelse i hvert tilfælde og må ikke forventes.
Kontorer må kun opføres til anvendelse af den enkelte virksomhed.
Vejadgang sker fra Ribevej og via Lysbjergvej og Skovgårdvej.
Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet og må ikke tages i brug forinden dette er sket.
Vand leveres af Hammelev vandværk.
Køber betaler ud over købesummen kloakbidrag samt tilslutningsafgift til el, vand, naturgas og kloak.
Ved køb tillægges købesummen moms.
Max tilladt udnyttelsesgrad 50% = 7.671,50 m2 op til 12 m`s højde.